Fish Fry Recipe | How To Make Fish Fry Recipe_Indian style in hindi | Rava fish fry

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
5 Xem
How to make fish fry recipe | Fish Fry recipe | Indian style in hindi
Try this tasty delicious fish fry recipe and enjoy...
If u like my video please like, share and SUBSCRIBE to my channel.
Ingredients...
(Any type of fish)
Fish 700gm
Lemon juice or (vinegar) 2 /3 tbls
Wheat flour 2tbls
Red chilly powder 2 tbls
Turmeric powder 3 tsp
Ginger garlic paste 1tbls
Salt as per taste
Semolina as per require
Oil
Danh mục
Fish & Sea Food

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận