Shahi Paneer Restaurant Style - Recipe by bharatzkitchen

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
47 Xem
Paneer recipes, paneer butter masala, I know my subscribers have been waiting for my Perfect restaurant style recipes like dal makhni, dal tadka , butter chicken and the makhni gravies so here my first addition i.e shahi paneer or paneer makhan wala I hope you like it :)

Full Recipe : http://goo.gl/R7ovuO

Support my work on patreon : https://www.patreon.com/bharatzkitchen

Tomato Puree recipe : https://youtu.be/20f03Q3T8Jk

************************************************************************

PRODUCTS THAT I USE:

Citric Acid : http://goo.gl/TZ5D0M
My Voice Recorder (mic) : http://goo.gl/eQJPRh
My Main Camera : Canon 70d : http://goo.gl/xr53Xf
Other Camera : http://goo.gl/9ri6Oy
Handi : http://goo.gl/DvSiWX
Infrared Thermometer Gun : http://goo.gl/ZIFszn
Ph Scale : http://goo.gl/zbaLgP
Cooking Thermometer : http://goo.gl/CuIVlB
Electric Weighing Scale : http://goo.gl/SCDpUY

***********************************************************************

Website : http://www.bharatzkitchen.com
Facebook : http://www.facebook.com/bharatzkitchen
Twitter : @bharatzkitchen
Insta : @bharatzkitchen

***********************************************************************

MUSIC CREDITS:

https://soundcloud.com/engelwoodmusic
https://soundcloud.com/pryced


Also :

YOUTUBE CREATE
IMOVIE SOUND
HTTP://WWW.INCOMPETECH.COM
HTTP://WWW.BENSOUND.COM
BHARATZMUSIC
Danh mục
Chicken

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận