National Ka Pakistan - S1E09 - Peshawar

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
19 Xem
Peshawar’s recorded history goes back as far as at least 539 BC, making it one of the oldest living cities in South Asia. It is the provincial capital of Khyber Pakhtunkwa and the 5th largest city in Pakistan. This city has evolved into one of Pakistan’s most ethnically and linguistically diverse cities. Time to explore this historical city with Chef Saadat.
Danh mục
Bar B Q

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận