Bread roll recipe in hindi | Easy Bread roll recipe | by Amruta

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
6 Xem
In this Bread Roll Recipe I have shown how to make Potato Stuffed Bread Roll. This Bread Potato Roll recipe is Quick and Easy Indian Snack Recipe.
Ingredients:
Bread Roll
Bread slices
Boiled potato - 4 medium size
Haldi powder - 1/4th tablespoon
Jeera powder - 1/2 tablespoon
Dhania powder - 1/2 tablespoon
Onion - 1 small size
Coriander leaves- 3 to 4 tablespoon
Chawal ka aata (rice flour) - half bowl
Lemon - 1/4
Oil - to fry
Salt to taste

Best Wishes
Amruta
Money tree 10i
Danh mục
Indian Cooking Recipes

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận