Spicy Aloo Baingan (Brinjal) Ki Sabji | Potato Eggplant vegetable Recipe

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
12 Xem
Method of making Aloo Baingan Ki Sabji

1. Cut the potatoes, brinjals and keep soaked in water.
2. Heat oil in a kadai or a heavy bottomed vessel.
3. Add cumin seeds. When the seeds splutter, add onion and green chillies.
4. Saute on a low flame for 10 minutes till onion become reddish.
5. Add tomato and heat it for 5 minutes.
6. Add coriander powder, red chilli powder, turmeric powder and salt.
7. Simmer till oil separates.
8. Add the potatoes, baigan and spinach. Mix well.
9. Simmer till the vegetables mixes and keep stirring at regular intervals.
10. Add sufficient water and cook on a low flame till the vegetables are done and the gravy thickens.
Danh mục
Veggie and Vegetable

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận