Paneer Cutlet | बिलकुल मार्किट के जैसी पनीर कटलेट्स | Paneer Snack Recipe | bharatzklitchen hindi

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
66 Xem
MY English CHANNEL : https://www.youtube.com/user/bharatzkitchen

मुझे भी मार्किट बने पनीर कटलेट या चीज़ कुतलतेस बहुत पसंद है और शॉकिंग बात यह है इस इससे घर पे बनाना भी नहुत आसान है... I like mix vegetable cutlets aswell and will post them as well soon till then I hope you like these cheese cutlets hope you like the recipe :)

Full Recipe Link : http://www.bharatzkitchen.com/recipe/paneer-cheese-cutlet/

***********************************************************************
PRODUCTS THAT I USE:
cookie cutter link : https://goo.gl/KCw0r4
Chilli garlic paste That I Use : https://goo.gl/Urx4ZL
Hoison Sauce Which is good: https://goo.gl/9bVDZA
PAN THAT I USED : https://goo.gl/9DXTz2
Kadhai That I used : https://goo.gl/Cgczzc
Citric Acid : http://goo.gl/TZ5D0M
My Voice Recorder (mic) : http://goo.gl/eQJPRh
My Main Camera : Canon 70d : http://goo.gl/
Other Camera : http://goo.gl/9ri6Oy
Handi : http://goo.gl/DvSiWX
Infrared Thermometer Gun : http://goo.gl/ZIFszn
Ph Scale : http://goo.gl/zbaLgP
Cooking Thermometer : http://goo.gl/CuIVlB
Electric Weighing Scale : http://goo.gl/SCDpUY

***********************************************************************

Website : http://www.bharatzkitchen.com
Facebook : http://www.facebook.com/bharatzkitchen
Twitter : @bharatzkitchen
Insta : @bharatzkitchen

***********************************************************************

MUSIC CREDITS:


music by :
https://soundcloud.com/pryced
NO COPYRIGHT MUSIC :
https://www.youtube.com/watch?v=jIiE1ezj4cs
https://www.youtube.com/watch?v=DcfgFN2aYK


Also :

YOUTUBE CREATE
IMOVIE SOUND
HTTP://WWW.INCOMPETECH.COM
HTTP://WWW.BENSOUND.COM
BHARATZMUSIC
Danh mục
Chinese Cooking Recipe

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận