Vada Pav Recipe | Vadaa Recipe | Batata Vada | Aloo Vada in Hindi by Ek Indian Ghar

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
3 Xem
If you are in mumbai, you cannot miss the vada pav of mumbai. You will find this snack in every nook & corner of the city. It is basically smash potatoes in coat of gram flour. Curry leaves, gren chillies,mustard seeds are added to give it supreme flavour.
Danh mục
Fish & Sea Food

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận