PIZZA PARATHA پیزا پراٹھا - पिज्जा पराठा

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
36 Xem
Pizza Paratha - پیزا پراٹھا - पिज्जा पराठा *Cook With Faiza*

FOR FULL MEASUREMENT & INSTRUCTION / WRITTEN RECIPE IN ENGLISH UNDER THE VIDEO, ON MY WEBSITE LINK BELOW.

Pizza Paratha: http://www.cookwithfaiza.net/pizza-paratha-recipe/Italian Pizza Sauce Video link: https://youtu.be/hPP23RD7EAY

MOZZARELLA CHEESE (Pizza Cheese) Video Link: https://youtu.be/7SCB5aGyf-U

JOIN ME:
*************************************************
OFFICIAL WEBSITE:
http://www.cookwithfaiza.net
*************************************************
YOUTUBE CHANNEL SUBSCRIBE:
https://www.youtube.com/channel/UCR9W...
*************************************************
OFFICIAL YOUTUBE CHANNEL:
https://www.youtube.com/user/faizarif786
*************************************************
OFFICIAL g+:
https://plus.google.com/b/10037390430...
*************************************************
OFFICIAL FACEBOOK PAGE:
https://www.facebook.com/cookwithfaiz...
*************************************************
OFFICIAL DAILYMOTION CHANNEL:
https://www.dailymotion.com/CookWithF...
*************************************************
OFFICIAL PINTEREST:
http://www.pinterest.com/cookwithfaiza/
*************************************************
DONATION:
https://goo.gl/JxBNLl
*************************************************PLAYLISTS:
*************************************************
Desserts, Sweet Dish & Drinks:
https://www.youtube.com/playlist?list...
*************************************************
MEAT, CHICKEN, FISH & EGGS :
https://www.youtube.com/playlist?list...
*************************************************
SNACKS & SOUP:
https://www.youtube.com/playlist?list...
*************************************************
Chutney, Raita & Salad:
https://www.youtube.com/playlist?list...
*************************************************
Other:
https://www.youtube.com/playlist?list...
*************************************************
Rice:
https://www.youtube.com/playlist?list...
*************************************************
Vegetarian:
https://www.youtube.com/playlist?list...
*************************************************
Naan, Roti, Paratha, Poori & Dough:
https://www.youtube.com/playlist?list...
*************************************************
COOK WITH FAIZA
Danh mục
Pasta and Noodles

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận