Vada Recipe In Hindi By Indian Food Made Easy, Sooji Vada, Easy Vada Recipe, Rava Recipes

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
5 Xem
Vada Recipe In Hindi By Indian Food Made Easy, Sooji Vada, Easy Vada Recipe, Rava Recipes
Today's vada recipe is the easiest vada recipe since it's made with suji and it doesn't require grinding procedure. this sooji vada recipe is perfect when you are packing food for travelling or packing food for kids lunch box. this vada recipe is kids favorite. this is a perfect suji recipe, and it goes well with sambar.

Click this link for Sambar recipe
https://www.youtube.com/watch?v=AqwZxcv2W9Q

Ingredients for Vada Recipe

Suji - 1 katori (Best Buy https://goo.gl/V864fy )
Curd - 1/2 katori
Shimla mirch - 1/2 chopped
Onion - 1 chopped
Green chili - 1 chopped
Kadi patta - 12 - 15 ( Best Buy https://goo.gl/jw6e5C )
Turmeric powder - 1/3 spoon ( Best Buy https://goo.gl/MnZRLK )
Salt - 1/2 spoon
Jeera - 1/4 spoon ( Best Buy https://goo.gl/ovDNTK )
Rai - 1/3 spoon ( Best Buy https://goo.gl/1aR5PQ )
Hing - 1 pinch ( Best Buy https://goo.gl/1vSco3 )
Garam masala - 1/3 spoon ( Best Buy https://goo.gl/7O5uAg )
Refined oil - for frying ( Best Buy https://goo.gl/IP1aGw )
Water - if required
Danh mục
Indian Cooking Recipes

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận