भारतीय विधि से टेस्टी वेज मैक्रोनी बनाने आसान तरीका।Veg Macaroni Indian Style Recipe| Kids lunch box

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
10 Xem
Watch & Learn How to make भारतीय विधि से टेस्टी वेज मेकरोनी बनाने आसान तरीका। Veg Macaroni Indian Style Recipe| Kids lunch box|Indian Style Pasta in easy step by step recipe .

Checkout Ingredient of वेज मैक्रोनी Recipe in hindi
250 gm boiled Macaroni
1 tbsp Salt
4 tbsp Oil
1/2 Cumin
2 inch Grated Ginger
6 Piece Chopped Garlic
1 Big Chopped Onion
2 Chopped Green Chilli
200 gm Chopped Tomato
1 Chopped Capsicum
1 Cutted Carrot
Salt to Taste
3 tbsp Tomato Ketup
1/2 tsp Chilli Flakes
If U like Please give thumbs up & Subscribe My Channel

►Subscribe & Stay Tuned -https://www.youtube.com/channel/UCqXLfyyEfwhZc8dF-vri08Q

►For more video Recipe
https://www.youtube.com/channel/UCqXLfyyEfwhZc8dF-vri08Q/videos
Danh mục
Indian Cooking Recipes

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận