The ultimate chocolate cake recipe.

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
24 Xem
ALL INGREDIENTS AND QUANTITIES LISTED BELOW.

Here's the recipe for my unbelievably tasty chocolate cake.
I hope you enjoy making it, I know you'll love eating it!

For the cake;
275g plain flour
215g Golden caster sugar
1.5 tsp Bicarbonate of soda
1.5 tsp Baking powder
30g Cocoa powder
50g Golden syrup
1 tsp Vanilla bean paste
3 large eggs
225ml Sunflower oil
220ml Milk

Bake in a pre heated oven for 45-50 mins at 140c fan.

For the icing;
300g Good quality cooking chocolate (Plus extra for grating)
150 Good quality dark cooking chocolate
200g Unsalted butter

All music courtesy of https://www.passthepeasmusic.com
Danh mục
Cakes

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận