How to make Soft Phulka | Soft Chapati Recipe | Round Roti Restaurant Style

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
8 Xem
Learn how to make soft phulkas/roti at home with this easy recipe. This is a no fail recipe and with this you can easily make chapatis at home for your family.

Do hit the like button and provide me a comment below on how you found the recipe. Also do subscribe to my channel for more such easy recipes.

Subscribe here ➔ http://goo.gl/z8RCxr

Kanak's Kitchen Hindi Channel ➔ http://goo.gl/L7Ngdo

▬▬▬▬▬▬▬ Kanak's Kitchen Menu ▬▬▬▬▬▬▬

Delicious Appetizers / Starters Recipes ➔ https://goo.gl/UtVxqe

Healthy Vegetarian Recipes ➔ https://goo.gl/ehEbMv

Easy To Cook Chicken Recipes ➔ https://goo.gl/YOXUli

Authentic Chinese Recipes ➔ https://goo.gl/qnqrc2

Yummy and Lip Smacking Desserts ➔ https://goo.gl/Grgh01

Irresistible Healthy Sweets ➔ https://goo.gl/aBnAeH


▬▬▬▬▬▬▬ Social Media Links ▬▬▬▬▬▬▬

Facebook ➔ https://www.facebook.com/kanakskitchen/

Instagram ➔ http://instagram.com/kanakskitchen/

Google+ ➔ https://plus.google.com/+KanaksKitchen

Twitter ➔ https://twitter.com/kanakskitchen

Subscribe here ➔ http://goo.gl/z8RCxr

Kanak's Kitchen Hindi Channel ➔ http://goo.gl/L7Ngdo
Danh mục
Indian Cooking Recipes

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận