Pani Puri, Golgappa, Phoochka Recipe by Manjula, Indian Vegetarian Cooking

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
763 Xem
View full recipe at http://www.manjulaskitchen.com/2008/06/01/pani-puri/
If you love Indian vegetarian cooking, check out my Ebook of delicious recipes on Amazon by Manjula. http://amzn.to/17fgiJL
Makes about 60 puris.
Ingredients
Pani (Spicy Water):
1 cup mint leaves (Pudina)
2 to 4 green chilies (adjust to taste)
3 tablespoons tamarind paste (Imli)
3 tablespoons lemon juice
1 teaspoon black salt
1 teaspoon salt (adjust to taste)
1/4 teaspoon ginger powder
1/8 teaspoon asafetida (Hing)
1 tablespoon roasted cumin seed powder
1 tablespoon sugar (adjust to taste)
1/2 teaspoon black pepper
4 cups water (adjust to taste)

Puris:
1/4 cup All Purpose flour (Maida or Plain Flour)
3/4 cup fine Sooji (Semolina Flour)
1/2 cup water (as needed)
Danh mục
Veggie and Vegetable

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận