Gajar Ka Halwa Recipe-Simple and Delicious Gajar Halwa-Carrot Halwa Recipe-Easy Indian Dessert

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
49 Xem
Ingredients:
Carrot (grated)-1.5 kg
Sugar-200 gm
Milk-300 ml
Chopped cashew nut-25 gm
Chopped almond-25 gm
Ghee-2 to 3 tbsp
For written recipe :
Website- http://kabitaskitchen.com/
Blog- http://kabitaskitchen.blogspot.in/
Twitter - http://twitter.com/kabitaskitchen
Facebook - http://www.facebook.com/pages/Kabitas-Kitchen/669963776455851
Music by Kevin MacLeod;
Source-http://incompetech.com/
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Danh mục
Sweets

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận