Homemade Sichuan Chili Oil/自制辣椒油/Chinese Food, Cooking and Recipes

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
41 Xem
Recipe found at: http://www.cookwithkelly.com/2011/05/homemade-sichuan-chili-oil.html

FOLLOW ME:
+ FASHION BLOG http://www.valentinanaveline.com/
+ COOKING BLOG http://www.cookwithkelly.com/
+ INSTAGRAM http://instagram.com/valentina_n_aveline/
+ TWITTER https://twitter.com/CookwithKelly
+ FACEBOOK https://www.facebook.com/valentinanaveline?ref=hl
+ FACEBOOK https://www.facebook.com/pages/Cook-with-Kelly/188784201151058

www.cookwithkelly.com
Authentic Chinese Food, Cooking and Recipes

Music by:
Solaris Heights - Fusique
Danh mục
Chinese Cooking Recipe

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận