Masala Corn Recipe/sweet corn/Indian Nashta recipes

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
21 Xem
How To Make Masala Corn Recipe in hindi It Is Very Simple And Easy To Make It Is Very Tasty Snacks/Butter Masala Corn recipe /corn recipe it is India snacks It Is Tasty And Kids Love It by sneha kitchen
Ingredients
1 Cup-Sweet Corn Boiled
1 Tbsp-Butter
1/4 Tsp-Red Chilli Powder
1/4 Tsp-Black Pepper Powder
1/4 Tsp-Dry Mango Powder
1 Tsp-Lemon Juice
Salt To Taste
Coriander Leaves
Method
first boil the sweet corn and drain out water keep aside.hot pan put butter on medium flame when butter melt put boil corn stir it then put red chili powder,black pepper powder and mango powder
salt to taste lemon juice and coriander leaves stir for 5 minute and now serve it.

Google : https://plus.google.com/118220993491382585524/posts/aG96hZTw3wm
Twitter : https://twitter.com/sneha_kitchen
Danh mục
Indian Cooking Recipes

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận