Potato Popcorn || Crispy Potato Popcorn Recipe in Hindi || Indian Style Aloo Popcorn || Snacks Ideas

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
8 Xem
Ingredients:
Potato (Boiled and Peeled): 3-4 Piece, Gram Flour (Besan): ½ Cup, Rice Flour: 2 Tbsp, Yogurt/Curd (Dahi): 2 Tbsp, Green Chili (Chopped): 2 Piece, Green Coriander Leaves (Chopped): 2 Tbsp, Cumin Seeds: 1 Tbsp, Salt: As per taste, Cooking Oil: To Deep Fry
Danh mục
Indian Cooking Recipes

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận