Dry Chilly Chicken | Spicy Indian Recipe

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
457 Xem
Dry Chilly Chicken | Spicy Indian Recipe
Chilli chicken is a popular Indo-Chinese dish of chicken. In India, this may include a variety of dry chicken preparations. Though mainly boneless chicken is used in this dish, some people also recommend to use boned chicken too.
Danh mục
Chinese Cooking Recipe

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận