Carrot Halwa Recipe-How To Make Gajar Ka Halwa-Indian Sweet Recipes By Harshis Kitchen

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
9 Xem
Carrot halwa or gajar ka halwa is one of the most popular Indian sweet recipe. Gajjar ka halwa recipe it is made with grated carrots, whole milk, and nuts. How to make this mouth watering carrot halwa is shown in easy step by step process in this video of harshis kitchen indian recipes.

Ingredients required for Carrot Halwa-Gajar Ka Halwa

Clarified Butter/Ghee - 4 TBSPN
Almonds, Cachews and Pistachio
Carrots - 500 gms
Sugar- 1/2 Cup
Sweetend Khoya - 1 Cup
Whole Milk - 2 Cups
Cardamom Powder - 1 TSPN


Please Subscribe to our social network channels for quick updates.
Youtube : https://www.youtube.com/harshiskitchen
Facebook : https://www.facebook.com/harshiskitchen
Twitter : https://twitter.com/HarshisKitchen
Google+ : https://plus.google.com/+Harshiskitchen
Instagram : https://www.instagram.com/harshiskitchen
Website : http://www.harshiskitchen.com/
Danh mục
Indian Cooking Recipes

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận