Kadai Bhindi Pakistani / Indian Okra and Tomatoes

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
14 Xem
Ingrediants:
2 Tablespoons Oil
2 cups Okra
1 cup Purple Onion
1 cup Chopped Tomato
1 teaspoon Ginger
1 teaspoon Garlic
1/2 teaspoon Cumin Seeds
1/2 teaspoon Turmeric
1/2 teaspoon Red Pepper
1/4 teaspoon Salt

Music courtesy of Audio Network

-~-~~-~~~-~~-~-
Please watch: "Homemade Tender Carnitas Tacos"
https://www.youtube.com/watch?v=adwFQoOiKcY
-~-~~-~~~-~~-~-
Danh mục
Pakistani Cooking Recipe

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận