How To Cook Poha | Poha Recipe | Tips And Tricks Of My Kitchen

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
740 Xem
Poha is one of the most popular breakfast recipe in Western India. Poha is made with pressed rice, potatoes and onions. In this video you will learn how to cook poha recipe.
Danh mục
Cooking Tips & Tricks

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận