Gobi Manchurian recipe | Gobi Manchurian dry | Crispy Veg starter in hindi

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
15 Xem
Gobi Manchurian Recipe is a very popular Indo-Chinese dish. Immensely popular with Indians, it is widespread in major Indian metropolitan cities
Danh mục
Chinese Cooking Recipe

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận