Gobi 65 Recipe | Gobi 65 Recipe In Hindi | Restaurant Style Gobi 65 Dry Masala

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
10 Xem
Gobi 65 Recipe is a very popuplar Indian starter. Gobi 65 is a tempting and enticing restaurant style dish. Gobi 65 recipe is very spicy yet very crispy. I this video I will share step by step instructions on how to prepare restautant style gobi 65 recipe in hindi.

Ingredients of Gobi 65 Recipe Marinate
Gobi (1)
Curd (2 tbsp)
Rice Flour (1 tbsp)
Corn Flour (1 tbsp)
Maida (2 tbsp)
Tumeric Powder(1/2 tsp)
Kashmiri Lal Mirch (1 tsp)
Salt
Garam Masala (1/4 tsp)
Coriander Powder (1 tsp)
Lemon (2 tsp)
Tandoori Masala (1 1/2 tsp)
Fresh Coriander
Ginger (2 inch)
Garlic (8 cloves)
Green Chilli (2)

Ingredients of Gobi 65 Recipe Masala
Kashmiri Lal Mirch (1/2 tsp)
Salt
Garam Masala (1/4 tsp)
Ginger (2 inch)
Garlic (8 cloves)
Green Chilli (2)
Curry Leaves
Curd
Red Chilli Dry (3)
Mustard Seeds
Green Chilli Sauce (1 tsp)
Lemon (2 tsp)
Danh mục
Indian Cooking Recipes

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận