Shalgam Ki Sabzi In Hindi By Indian Food Made Easy

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
8 Xem
Shalgam ki sabzi in hindi by indian food made easy. Todays recipe of shalgam ki sabzi is very easy and very delicious. you must try this delicious recipe.

Ingredients of shalgam ki sabzi ( with affiliate links )

Shalgam - 1 kilo
Onion - 1
Tomato - 2
Green chilies - 2
Ginger - 1 inch
Garlic - 10 - 12 cloves
Dhania - 2 spoons
Red chili powder - 1/2 spoon - http://amzn.to/2zNXQKH
Hing - 2 pinch - http://amzn.to/2BIS9Pj
Jeera - 1/2 spoon - http://amzn.to/2BIR8qt
Haldi powder - 1/2 spoon - http://amzn.to/2BMonti
Garam masala - 3/4 spoon - http://amzn.to/2BK72AY
Salt - 1 spoon
Ajwain - 1/3 spoon - http://amzn.to/2AuC0Pg
Amchur - 1 spoon - http://amzn.to/2krjXE1
Rai - 1/2 spoon - http://amzn.to/2klCxNv
Gud - 50 gram - http://amzn.to/2BJIpo5
Water - as required
Mustard oil - 1 karchi - http://amzn.to/2BL6pY7

Kitchenware

Pan & Kadai - http://amzn.to/2u3VB3U
Small glass bowls - http://amzn.to/2tAtQOf
Shredder - http://amzn.to/2zychVJ
Peeler - http://amzn.to/2jpEcRN
Chopper - http://amzn.to/2jJuQkc

Equipment

Camera - http://amzn.to/2hAfei3
Small tripod - http://amzn.to/2taCkMN
Microphone - http://amzn.to/2u44WKo
Danh mục
Indian Cooking Recipes

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận