How To Make Gobi Manchurian At Home | Gobi Manchurian Hindi Recipe | EasyCookingWithShilpa

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
16 Xem
How To Make Gobi Manchurian At Home : https://youtu.be/KnwasIpJq6M
Learn how to make one of the most loved appetizers in India - Gobi Manchurian! This dish belongs to Indian Chinese cuisine and is typically enjoyed with Fried Rice or Noodles. Enjoy this tasty Gobi Manchurian by making it in the comfort of your home and bring the zing to your meal!

How To Make Curd Rice: https://youtu.be/uE7oLXwAeVA

• SUBSCRIBE: https://www.youtube.com/easycookingwithshilpa

• FACEBOOK: https://www.facebook.com/easycookingwithshilpa
• TWITTER: https://www.twitter.com/cookwithshilpa
• INSTAGRAM: https://www.instagram.com/easycookingwithshilpa

Ingredients:
Cauliflower (Gobi)
Garlic
Sunflower Oil
Green Capsicum
Corn Starch
Onion
Garlic Sauce
Green Chilli Sauce
Vinegar
Soya Sauce
Ginger
Black Pepper
Salt

Produced by: Akshay Joshi
Danh mục
Chinese Cooking Recipe

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận