Amritsari Kulcha Recipe | Perfect Crispy Layered Aloo Naan in Tawa - CookingShooking

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
9 Xem
In this video, let's make Perfect Amritsari Aloo Kulcha Recipe, in a tawa. This kulcha is pretty different from what's made across homes in India, as it is layered with butter/ghee like a puff pastry and cooked in low heat until golden & crispy.

Buy an Iron Tawa - http://amzn.to/2iX7ns3 (don't use nonstick!)

Ingredients:
Dough -
2 cup Maida
½ tsp baking powder
Sugar - 2 tsp
Salt - as per taste
10g butter/ghee
Water - to make dough

Filling -
Potatoes - 6 boiled
Onion - 1 chopped finely
Coriander Pepper - 1 tsp crushed
Green Chili - 1 large
Ginger - 1 inch
Coriander Leaves - 2 tbsp chopped
Kasoori Methi - ½ tsp
Black Salt - ½ tsp
Ginger chopped - 1 tsp
Cumin Powder - ½ tsp
Salt - 1 tsp
Amchoor Powder - ½ tsp
Dry Maida - 2-3 tbsp

To Make Kulcha -
Dry Flour
Butter
To Serve: Chole & Pudina Imli Pyaaz Chutney


Website: http://www.cookingshooking.com | http://www.cookingshooking.in
Fb: http://www.fb.com/cookingshooking
Blog: http://www.cooknshook.blogspot.com
Danh mục
Indian Cooking Recipes

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận