Vegetable sandwich - Breakfast bread sandwich recipe - Sandwich on tawa

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
396 Xem
This video recipe describes how to make a simple vegetable sandwich, a healthy breakfast bread sandwich recipe. This bread recipe is a good choice to fill your kid's lunch box. You do not need a toaster to make this recipe, tawa will do.
VISIT MY SITE - http://www.thamilvirundhu.com/
FACEBOOK - https://www.facebook.com/pages/Thamilvirundhu/413999238736366
GOOGLE PLUS - https://plus.google.com/u/0/+thamilvirundhu
Danh mục
Breakfast

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận