Fish Fry Recipe-Surmai Fish Fry-Maharashtrian fish fry-Easy Fish Fry-Fish Recipe Indian Style

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
9 Xem
Ingredients:
Surmai fish(washed)-250 gm
(you may use Rohu, Katla or Salmon etc)
Ginger garlic paste-1 tbsp
Lemon juice-1 tbsp
Rice flour-1.5 tbsp
Fine semolina(rava/sooji)-3 tbsp
Turmeric powder-3/4 tsp
Red chilli powder-1 tsp
Cumin powder-1/2 tsp
Garam masala powder-1/2 tsp
Cooking oil-3 tbsp
Salt-1 tsp or as per taste

For written recipe :
Website- http://kabitaskitchen.com/

Blog- http://kabitaskitchen.blogspot.in/
Twitter - http://twitter.com/kabitaskitchen
Facebook - http://www.facebook.com/pages/Kabitas-Kitchen/669963776455851
Music by Kevin MacLeod;
Parting of the Ways
Source-http://incompetech.com/
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Danh mục
Fish & Sea Food

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận