Fish Recipe | Fish Fry Recipe | Surmai Fish fry | fish recipe indian style | Easy Fish fry

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
4 Xem
Fish Recipe | Fish Fry Recipe | Surmai Fish fry | fish recipe indian style | Easy Fish fry also called Aiykoora Fish in
kerela...its simple easy and proper step should be taken to make it more cruncy and tangy...enjoy the King of fish...King fish (SURMAI)
Danh mục
Fish & Sea Food

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận