Gobi Manchurian | Easy & Crispy Restaurant Style Recipe - CookingShooking

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
15 Xem
In this video, we're making the Indo-Chinese favorite of us Indians, Gobi Manchurian in the absolute Indian Restaurant Style. This is a very easy, delicious and crispy recipe for the Cauliflower Dry Manchurian!

Ingredients:
Water - 3-4 cups
Salt - 3 tsp
Gobi Florets - from 1 Small Head
Maida / Plain Flour - 4-5 tbsp
Corn Flour - 6-8 tbsp
Salt - 1 tsp
Water - to make a paste
Oil - to deep fry the gobi
For the Sauce: Oil - 2-3 tbsp
Garlic - 2-3 tbsp chopped
Green Chili - 1 tbsp
Onion - 1 small chopped
Salt - as per taste
Black Pepper - as per taste
Light Soy Sauce - 1 tbsp (use 1 tsp less if dark)
Chili Sauce - 1 tbsp
Spring Onion Greens - handful
Ketchup - 1/2 tbsp
Corn Flour - 1 tsp
Water - 1/2 cup

Garnish with Spring Onion Greens
Serves: 2

Website: http://www.cookingshooking.com | http://www.cookingshooking.in
Fb: http://www.fb.com/cookingshooking
Blog: http://www.cooknshook.blogspot.com
Danh mục
Indian Cooking Recipes

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận