Indian Eggplant and Potatoes - Baingan Aloo - Vegan Vegetarian Recipe

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
14 Xem
Indian Eggplant and Potatoes - Baingan Aloo - Vegan Vegetarian Recipe
Baingan Aloo Ingredients
2 cups Eggplant cut
2 cups Potatoes cut
1 large Onion chopped
1-2 Tomatoes chopped
1 tsp Ginger chopped
2 Cloves Garlic chopped
1 tsp Cumin Seeds
1 tsp Garam Masala
1 tsp Coriander Powder
1 tsp Chili Powder
1/4 tsp Turmeric
1/2 tsp Salt
2 tbsp Oil
3/4 cup Water

Music: http://www.bensound.com/
Title: Happiness
Danh mục
Veggie and Vegetable

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận