National Ka Pakistan - S3E03 - Machli (Fried Fish)

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
26 Xem
Fish is fried in many parts of the world, and fried fish is an important food in many cuisines. Pakistan is one of the best countries to taste this delicious meal and is cooked through out the parts of country in variety. Time to experience all that diversity in this episode of National Ka Pakistan with one and only Chef Saadat.

Official Social Media:

Facebook: nationalkapakistan

Twitter: nationalkapak

Instagram: nationalkapak
Danh mục
Bar B Q

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận