Gajar ka Halwa

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
8 Xem
Gajar ka Halwa
Ingredients:
- Carrots (ground) 2.5 cups
- Ghee (aslee) 2 tbs
- Sugar half cup
- Whole Cream Milk 1 cup
- Green Cardamom powder 1 tsp
- Khoya Mawa
- Mixed Nuts (almonds, cashews, walnuts) half cup
Danh mục
Pakistani Cooking Recipe
Tags
Carotte, Urdu Language, Carrot, Gajar ka halwa, Pakistani recipe, Cooking with Huma, Sweet dish, Halwa, Dessert, Daisi cooking

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận