National Ka Pakistan - S3E07 - Pizza

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
18 Xem
Pizza is a famous dish eaten throughout the world. It varies from place to place in terms of taste, style and presentation. In this week's episode Chef Saadat will travel all over Pakistan to explore and experience the taste of this famous international cuisine.

Official Social Media:

Facebook: nationalkapakistan

Twitter: nationalkapak

Instagram: nationalkapak
Danh mục
Bar B Q

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận