Namak Paratha | Salty Paratha | Indian Paratha | Recipe by Masala Curry

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
369 Xem
New to learn Indian cooking? Let's start with learning how to make salty paratha (bread).

Please share it to your friends and families -
https://www.youtube.com/watch?v=W2r1uOSDtHw
Danh mục
Curry

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận