My 85 Year Old GRANNY Prepared BREAD PAKORA | stuffed bread | bread pakora recipe| veg village food|

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
5 Xem
hi guys welcom to my this factory of food i mean welcome to my channel veg village food dear friends i changed my channel name veg village food factory to veg village food today my granny prepared bread pakora bread pakora recipe or stuffed bread . we use boiled potatos , salt, red chilli, oil and beasen hope u like my granny's method of cooking . granny style cooking
stuffed bread
bread pakora
bread pakoda
bread pakora recipe in hindi
bread pakora banane ki vidhi
bread pakora street food
punjabi bread pakora
village style pakora
village style bread pakora
village style cooking
Danh mục
Indian Cooking Recipes

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận