How to Make the Perfect Steak

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 5

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
318 Xem
Clean your steak, dry, season to taste, and marinate (overnight-2 days).
Remove your meat from the refrigerator 30 mins before you're ready to cook. Place your pan on high heat with oil. Just as it begins to smoke place meat in pan.
Danh mục
Beef

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận