How to make #Roghni Naan||Tutorial||Cooking with Asifa||Recipe # 42

Video của bạn sẽ bắt đầu vào 10
Skip (3)

Cám ơn Bạn đã chia sẻ cùng bạn bè!

Bạn đã bỏ thích Video. Cám ơn bạn đã phản hồi!

Thêm by admin
17 Xem
http://vid.io/xolx
Tasty Roghni Naan recipe, in this video, you will learn how to cook this delicious and tasty roghni naan dish in a very easy step by step tutorial by Chef Asifa Khan – CookingwithAsifa Food Recipes Youtube Channel

To Subscribe this channel please click this link:
https://www.youtube.com/channel/UCgtR6dyT6QlKk-Mxx4gvyjw?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/c/CookingwithAsifa

-~-~~-~~~-~~-~-
For more Videos kindly click below Links:
Tasty Karahi Kabab Recipe#134= https://goo.gl/oBdSUG
Tasty Spicy Samosa Chaat Recipe#133= https://goo.gl/CVfwxQ
Tasty 4Chutney's Recipe#132= https://goo.gl/b4rsm6
Tasty 4Pakoras Recipe#131= https://goo.gl/kFaV6q
Tasty Dahi Pakoriyan Recipe#130= https://goo.gl/B26gMs
Tasty Spring Roll Recipe#129= https://goo.gl/pMpYzL
Tasty Chicken Pakora Recipe#128= https://goo.gl/cgR9Dg
Tasty Baked Chicken Recipe#127= https://goo.gl/WnsqPC
Tasty Pineapple Cake Recipe#126= https://goo.gl/j8e3oo
Tasty Frosting Cream Recipe#125= https://goo.gl/HFDVfw
Tasty Mutton Kabab Recipe#124= https://goo.gl/EEZghW
Tasty Chicken Malai Boti Recipe#122= https://goo.gl/Y1NjKy
Tasty Aloo Tikki Recipe#122= https://goo.gl/XqSVyY
Tasty Keema Matar Recipe#121 = https://goo.gl/ce5eQ5
Tasty Chicken Makhani Recipe#120 = https://goo.gl/kLXzfx
Tasty Chicken Shami Kabab Recipe#119 =https://goo.gl/e5yQFX
Tasty Carrot Pickle Recipe#118 = https://goo.gl/8vs1H5
Tasty Chai Recipe#117 = https://goo.gl/79QMKs
Tasty Chicken Shashlik Recipe#116 = https://goo.gl/qcMWc1
-~-~~-~~~-~~-~-
Danh mục
Pakistani Cooking Recipe

Gửi bình luận của bạn

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận